Konzervace vody 

► v tankových bezpečnostních sprchách

 v nádržích  obytných vozů a  karavanů


SilverTex                             Stříbro                             Mobilní použití                            Stacionární použití                          Kontakt                             E-shop


Stříbro a jeho charakteristika

Už před tisíci lety si lidé si byli vědomi zvláštních charakteristik stříbra ve vztahu k čistotě vody. Například v době Alexandra Velikého byla pitná voda potřebná během jeho vojenských tažení dopravována ve stříbrných nádobách s cílem zajistit její čistotu. Záznamy, které byly z tohoto období nalezeny, vypráví o magických, léčivých vlastnostech stříbra.

Na počátku 20. století bylo stříbro stále považováno za nejdůležitější antibiotikum. V současné době máme střízlivější přístup, dnes se hovoří o antimikrobiálním působení stříbra jako důsledku oligodynamického účinku, katalytické vlastnosti stříbra a jeho extrémně vysoké vodivosti.

Antimikrobiální účinek

Testy prokázaly, že systém SilverTex má obecně silný inhibiční účinek na růst bakterií (např. Pseudomonas aeruginosa) a plísňové kožní infekce. Jeho použitím se snižuje riziko infekce (využití ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních). Kromě toho má inhibiční účinek na bakterie (např. Lactobacillus brevis, který roste v potu a produkuje vysoce zapáchající produkty látkové výměny) a tím minimalizuje zápach potu (využití při sportovních a rekreačních aktivitách).

Oligodynamický efekt

Oligodynamický účinek označuje antiseptický účinek těžkých kovů, jako je měď, zlato, stříbro atd. na určité patogeny. Tento efekt je zřejmý i ve velmi zředěných roztocích těžkých kovů. Je založen na specifické adsorpci kovových iontů nebo koloidních částic přítomných v roztoku na povrchu bakterií. Tento dezinfekční účinek se projevuje pomalu a se značným zpožděním. Bakterie E. coli umírají po absorpci 6,5 * 105 stříbrných iontů, koky po absorpci 107 stříbrných iontů.

Katalytické vlastnosti

Stříbro urychluje extrémně pomalý rozklad rezistentních chemických sloučenin, odstraňuje například zápach starého cigaretového kouře (využití v pracovních oděvech, bytovém textilu a technických textiliích pro dopravní prostředky).

Stříbro v pitné vodě

Ionty stříbra (Ag+) mají mikrobicidní (baktericidní a bakteriostatický účinek) v pitné vodě, což umožňuje její dezinfekci a konzervaci. Doporučené a maximální množství stříbrných iontů v pitné vodě v souladu s národními a mezinárodními předpisy je v koncentraci 100 µg Ag/l.

Příklady národních a mezinárodních předpisů

Organizace/orgán, publikace

Doporučené / maximální množství Ag v pitné vodě

Poznámky

WHO, Guidelines for Drinking-Water Quality

-

Není doporučená hodnota, není zákonné omezení

USEPA (United States Environmental 
Protection Agency), Secondary Drinking Water Regulations

100 µg/l

Doporučená hodnota, není zákonné omezení

NHMRC (Australia), National Health and Medical Research Council

100 µg/l

Doporučená hodnota, není zákonné omezení

Drinking Water Quality Standards Japan

-

Není doporučená hodnota, není zákonné omezení

Aktuální German Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001)

100 (80)* µg/l

* Zbytkový obsah stříbra po léčbě

Zákonný limit (viz tabulka IIIa, seznam léčebných látek a dezinfekčních procesů podle §11 TrinkwV 2001)

 

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR - Spolkový ústav pro hodnocení rizik) říká o stříbře v pitné vodě ve Výtahu z prohlášení č. 024 ze dne 28. prosince 2009: "BfR bere v úvahu také nereálný nejhorší možný předpoklad, kdy spotřebitel vypije každý den od prvního do 70. roku svého života 2 litry vody z malých instalací s maximální povolenou koncentrací stříbra po ošetření 0,080 mg/l. BfR dospěl k rozhodnutí, že [...] neexistují žádná zdravotní rizika."

Výzkum a vývoj

V průběhu rozsáhlého šestiletého interdisciplinárního výzkumu a vývoje projektu řízeného, ​​mimo jiné, i Technickou univerzitou v Chemnitz a Technickou univerzitou v Drážďanech (TUD) spolu s dalšími institucemi, včetně Ústavu pro lékařskou mikrobiologii a hygienu (německá referenční laboratoř pro Legionellu, v čele s MUDr. Christian Lück) a Lékařské fakulty TUD, byla prokázána následující:

Kromě laboratorních vzorků tato studie také zkoumala několik set vzorků (např. užitkové vody, chladicí vody, pitné vody) z technických aplikací bez biocidů.

Důležité

Bylo zjištěno, že pomocí systému SilverTex lze dlouhodobě zajistit hygienické požadavky a cíle pro vodní nádrže bez jakéhokoliv přídavku biocidů. Systém SilverTex nemá absolutně žádný vztah k nanostříbru! 


havarijnisprchy.cz   nouzovesprchy.cz   bangco.eu