Konzervace vody 

► v tankových bezpečnostních sprchách

 v nádržích  obytných vozů a  karavanů


SilverTex                             Stříbro                             Mobilní použití                            Stacionární použití                          Kontakt                             E-shop


Stacionární použití systému SilverTex

Systém SilverTex také prokázal svou účinnost v mikrobiální dekontaminaci a trvalé ochraně proti znečištění pitné i užitkové vody, chladicí vody, bazénové vody, čištěné odpadní vody, jako i vodných kapalin, jako je například emulze oleje ve vodě nebo vody v oleji (např. vrtací a řezné emulze). Výsledky vědeckých studií a několik let výzkumu potvrzují mikrobicidní účinek systému SilverTex v praktickém provozu a potvrzují, že jej lze s úspěchem použít v následujících aplikacích:

Technické provedení

V nádrži pro zásobování pitnou vodou je nutná instalace základního rámu s integrovanou provzdušňovací jednotkou, která se mění v závislosti na instalovaném objemu nádrže a propustnost vody. Ve stanovených časových intervalech provzdušňovač okysličuje vodu, čímž se generuje pohyb vody, a tím se podporuje fluidizace stříbrných iontů. Spotřeba energie provzdušňovače je 0,1 - 0,3 kWh za den, v závislosti na objemu zásobníku a na nainstalovaném typu materiálu SilverTex.

Druh a množství materiálu požadovaného pro každou specifickou aplikaci je stanoven na základě objemu tekutiny, která má být ošetřena, povaze, složení a stavu média, účinné mikrobicidní koncentraci, které má být dosaženo, a podle dalších systémových parametrů (teplota, způsob provozu, atd.). Tento materiál může být buď přímo instalovaný v systému - v případě potřeby pomocí vhodné montážní pomůcky, stejně tak je vhodné i obtokové uspořádání.

 

Základový rám s integrovaným provzdušňovacím zařízením


havarijnisprchy.cz   nouzovesprchy.cz   bangco.eu