Konzervace vody 

► v tankových bezpečnostních sprchách

 v nádržích  obytných vozů a  karavanů


SilverTex                             Stříbro                             Mobilní použití                            Stacionární použití                          Kontakt                             E-shop


Konzervační tkanina SilverTex

Systém SilverTex je patentovaný produkt, který lze použít jak preventivně, tak i pro odstranění biologických kontaminantů v pitné vodě i v uzavřených technologických celcích.

SilverTex je trojrozměrná textilní tkanina, která se skládá z krycí a základové spodní plochy. Ty jsou propojené vysoce elastickými rozpěrnými monofilními vlákny. Vlákno tvoří polyester (PET), jehož funkční složkou je pak chemicky postříbřený multifilní polyamid (PA) v různém podílu (dle použití). Konstrukce je vysoce elastická a tvar velmi otevřený (hydraulický, pneumatický, bez znatelného odporu proudění). Stříbro tvoří zásobník pro postupné dodávání biocidních stříbrných iontů do okolní tekutiny.

 

Inovativní systém SilverTex vyžaduje v závislosti na aplikaci jen malé nebo žádné dodatečné náklady a další mikrobicidní přísady, vyžaduje jen minimální údržbu a lze jej snadno integrovat do stávajících systémů. Vzhledem k biocidnímu účinku významně přispívá k pozitivní ekobilanci. Dlouhodobé pokusy prokazují i po několika měsících stálý mikrobicidní účinek.

 

Funkce systému SilverTex

Systém SilverTex funguje na principu uvolňování čistých iontů stříbra (Ag+) v koncentraci 5 - 80 µg/l (tj. hluboko pod prahem cytotoxicity) ve vodě a vodných roztocích, tyto ionty mají mikrobicidní účinek proti bakteriím, virům, houbám a kvasinkám, a do určité míry i proti prvokům. Vzhledem k nespecifickému způsobu účinku nebyl dosud zaznamenán žádný vznik rezistence.

Funkce

1. Ionty stříbra poškozují buněčné membrány

2. Deaktivují buněčné enzymy

3. Zabraňují tvorbě nové DNA

Důležité

Pouze solvatované, volné ionty stříbra mají antimikrobiální / biocidní účinek na bakterie, viry, houby a spóry řas a některé prvoky. Biocidní systém SilverTex nemá absolutně žádný vztah k nanostříbru! 

Jak to funguje


Solvatace - molekuly vody (H2O) uvolňují ionty stříbra (Ag+) z tkaniny.

 

Fluidizace - pohyb vody zajišťuje dopravu stříbrných iontů do všech oblastí vodního systému.

 

Kontaktní povrch - trojrozměrná síťovitá struktura tkaniny vytváří velký, stříbrem potažený reakční povrch pro rychlou ochranu vody.

 

Recyklace

Vyčerpaný materiál může být recyklován (v ojedinělých případech využit jako zdroj energie).


havarijnisprchy.cz   nouzovesprchy.cz   bangco.eu